Kwaliteitsbeleid

Centrum voor Gebitsprothese staat voor hoogwaardige tandheelkunde. Onze behandelaars werken alleen met moderne apparatuur, veilige en hoogstaande materialen van erkende leveranciers. Het Centrum voor Gebitsprothese is voortdurend bezig om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Om de kwaliteit te bewaken, is er een Handboek Kwaliteit beschikbaar, waarin protocollen zijn opgenomen. Wij willen graag dat alle medewerkers de laatste tandheelkundige technieken beheersen d.m.v. het volgen van opleidingen en trainingen. Wij streven continu naar innovatie en verbetering. Het Centrum voor Gebitsprothese beschikt over een garantieregeling.

Deskundigheid van de tandheelkundige behandelaars

De behandelaars van Centrum voor Gebitsprothese zijn goed opgeleid. De deskundigheid van de behandelaars wordt door middel van bij- en nascholing en het lezen van vakliteratuur op peil gehouden. Dit wordt gedaan om voorlichting en een permanente hoge kwaliteit in gebitsonderhoud te garanderen.

Ten behoeve van deskundigheidsbevordering wordt er intern door de behandelaars deelgenomen aan bijeenkomsten. Extern wordt deelgenomen aan congressen, cursussen en klinische avonden. 
Als patiënt kunt u erop rekenen dat onze behandeldaars door de bij- en nascholing op het gebied van tandheelkunde actueel zijn. Daarnaast wordt u volgens de meest moderne inzichten en technieken behandeld.

Beroepsverenigingen

We streven ernaar dat al onze behandelaars zijn aangesloten bij een beroepsverenigingen. Onze tandprothetici bij de organisatie van Nederlandse tandprothetici (ONT), de tandartsen bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) of de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). Voor de mondhygiënisten is er de NVM, de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten.

Onze behandelaars houden zich in hun beroepsuitoefening aan gedragsregels en praktijkrichtlijnen voor tandartsen en mondhygiënisten. Deze richtlijnen worden door de beroepsorganisaties van tandartsen en mondhygiënisten opgesteld, vaak in samenspraak met derden.

Hoe vindt kwaliteitsbewaking plaats?

Binnen het Centrum voor Gebitsprothese vindt naast bij- en nascholing ook continue kwaliteitscontroles plaats. Wij investeren niet alleen in onze medewerkers maar ook in de meest vooruitstrevende apparatuur om zo de optimale resultaten te bereiken op kwaliteit en duurzaamheid van gebitsbehandelingen.